jump to content

Blog

image of Mynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd yng Nghymru

Mynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd yng Nghymru

14th Feb 2019 |

Mae gan Gymru her i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd - o'r crud i'r bedd - a gweithredu ar benderfynyddion cymdeithasol iechyd. Yn y darn hwn allan o gyfres erthyglau barn Comisiwn Bevan, mae'r Athro Syr Michael Marmot (Comisiynydd Bevan) a'i gydweithwyr Dr Angela Donkin a Dr Frances Macguire o'r Sefydliad Tegwch Iechyd yn trafod sut y gall Cymru wneud newid cadarnhaol drwy bolisi, addysg ac eiriolaeth.

Read More

Ymunwch â'n Rhestr Ohebu

Back to top