jump to content

Cynadleddau a digwyddiadau

Datblygu Achos Busnes (Cwrs Un Diwrnod)

13th Feb 2019

13 Chwefror 2019
Y Coleg, Prifysgol Abertawe
9am - 5pm

Datblygwch sgiliau newydd wrth wneud penderfyniadau a gwerthuso a dysgwch sut i greu achos busnes effeithiol ar gyfer y sector cyhoeddus neu’r GIG gyda Chomisiwn Bevan.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei arwain gan Siôn Charles, Dirprwy Gyfarwyddwr Comisiwn Bevan, sy’n arbenigwr mewn datblygu ac arweinyddiaeth sefydliadol ac sy’n bersonol wedi hyfforddi llawer o Gyfarwyddwyr Gweithredol GIG Cymru heddiw.

Bydd y cwrs un diwrnod hwn yn eich darparu â’r sgiliau ymarferol mewn:

 • Arfarnu opsiynau
 • Gwerthuso
 • Gwneud penderfyniadau
 • Strwythur a datblygu achos busnes

Rydych chi’n sicr o adael ein cwrs yn barod i ddechrau arni gydag achos a chynllun busnes amlinellol.

Fel mantais ychwanegol, pan fydd y cwrs wedi dod i ben, byddwch yn parhau i fanteisio o’r arweiniad un i un gan Arweinydd y Cwrs Siôn Charles, i sicrhau bod eich achos busnes chi’n cael effaith ar y rhai sy’n penderfynu.

Arweinydd y Cwrs

Siôn Charles yw'r Dirprwy Gyfarwyddwr yng Nghomisiwn Bevan ac mae’n arwain y cynllun llwyddiannus Enghreifftiau Bevan, sy’n grymuso gweithwyr proffesiynol y GIG i brofi a threialu eu syniadau arloesol a ddisgrifiwyd fel “grym mawr dros newid yng Nghymru” (Rich, 2018).

Mae Siôn yn arbenigwr mewn datblygu sefydliadol, arweinyddiaeth a sgiliau newid. Yn flaenorol, mae wedi dal swyddi uwch a strategol yn Remploy, 1000 Lives a’r Asiantaeth Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth a Gofal Iechyd (NLIAH), lle arweiniodd raglenni ymgynghori â chymheiriaid a diwrnodau datblygu ar gyfer Prif Swyddogion Gweithredu a Chyfarwyddwyr Gweithredol. Mae Siôn wedi hyfforddi llawer o Gyfarwyddwyr Gweithredol presennol GIG Cymru yn bersonol.

Nodau’r Cwrs

Bydd y cwrs un diwrnod hwn yn cyflwyno cyfranogwyr i broses datblygu achos busnes strwythuredig:

 • Sefydlu gwaelodlin realistig ar gyfer gwerthuso a chynllunio ar gyfer manteision/canlyniadau a ragwelir.
 • Galluogi a chefnogi llywodraethu a phenderfyniadau sefydliadol gwell.

Deiliannau dysgu

Bydd cyfranogwyr yn:

 • Deall yr hyn sy’n gwneud achos busnes effeithiol.
 • Gweithio drwy broses strwythuredig i greu cynnwys achos busnes, gydag arweiniad arbenigol.
 • Datblygu sgiliau gwerthuso a gwybodaeth, a sefydlu gwaelodlin ar gyfer gwerthuso.
 • Dysgu am opsiynau arfarnu a chreu opsiynau i gefnogi hyn.

Allbwn Cwrs

 • Amlinelliad o achos busnes a chynllun y gellir ei derfynu yn dilyn y cwrs.
 • Cefnogaeth ac arweiniad unigol ar ôl y cwrs gan Arweinydd y Cwrs.

Pwy ddylai ddilyn y cwrs?

Gweithwyr proffesiynol y sector cyhoeddus sydd am ddatblygu sgiliau newydd ar gyfer gwneud penderfyniadau a gwerthuso a dysgu sut i greu achos busnes effeithiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd y cwrs un diwrnod hwn yn cynnwys lluniaeth drwy gydol y diwrnod a chinio bwffe.

Mae’r cwrs hwn wedi’i achredu gan y CPD.

Cost

£150 + TAW fesul unigolyn.

 

Ymunwch â'n Rhestr Ohebu

Back to top