Y Comisiwn Bevan yw melin drafod iechyd a gofal blaenllaw Cymru

Rydym yn herio, yn newid ac yn hyrwyddo ffyrdd o feddwl ac arferion er mwyn sicrhau iechyd a gofal cynaliadwy sy’n addas at y dyfodol.

Rydym ni'n recriwtio

Hoffech chi weithio gyda ni ar amrywiaeth o brosiectau arloesi gofal iechyd sy’n torri tir newydd ac yn datblygu’n gyflym?

Rydym yn recriwtio mewn pedair swydd newydd gyffrous; Uwch Swyddog Ymchwil a Datblygu, Rheolwr Gweithredoedd Busnes, Uwch Swyddog Ymchwil a Datblygu, Rheolwr Cyfathrebu, ac Arweinydd Rhaglen.

 

Mae rhaglenni Comisiwn Bevan wedi’u seilio ar bedair egwyddor gofal iechyd darbodus

Wedi’u datblygu a’u profi gan y Comisiwn Bevan yn 2013, mae’r egwyddorion darbodus wrth galon cynllun hirdymor Llywodraeth Cymru am Gymru iachach. Bydd yr egwyddorion yn gymorth i sicrhau bod gan Gymru a chenhedloedd eraill systemau iechyd a gofal sy’n bodloni anghenion eu dinasyddion orau.

Exemplar spotlight

Mae’r prosiect Super-agers yn rhaglen ranbarthol ar draws Cwm Taf Morgannwg i gynyddu cyfleoedd ymarfer corff oedolion hŷn yn y gymuned. Llwyddodd y fenter i wella llesiant pawb a oedd ynghlwm â hi.

Photo of Aneurin Bevan
quotation icon

Nid yw salwch yn foethusrwydd y mae’n ofynnol i bobl dalu amdano, nac yn drosedd y dylid eu cosbi mewn perthynas ag ef, ond anffawd ydyw, y dylai ei chost gael ei rhannu gan y gymuned.

Aneurin Bevan, Sylfaenydd y GIG

Ysbrydoli gwaith y Comisiwn Bevan