Skip i'r prif gynnwys

Comisiwn Bevan yw prif felin drafod iechyd a gofal Cymru

Rydym yn herio, yn newid ac yn hyrwyddo meddwl ac ymarfer i sicrhau iechyd a gofal cynaliadwy sy'n addas ar gyfer y dyfodol.

Tanysgrifiwch i'n bwletin

Gyda Thristwch Mawr: Passing yr Athro Syr Mansel Aylward

Darllenwch ein datganiad

Ymunwch â chymuned o arloeswyr!

Dod yn Esiampl Bevan

 

Mae Rhaglen Enghreifftiol Comisiwn Bevan yn cefnogi gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol i gymryd eu syniadau gofal iechyd darbodus gwych a’u rhoi ar waith. Mae ein rhaglen 12 mis yn darparu hyfforddiant a mentoriaeth i lywio meddwl a datblygu sgiliau fel y gall Enghreifftiau drawsnewid gwasanaethau iechyd a gofal o'r tu mewn, gan gael effeithiau cadarnhaol ar ofal cleifion, profiadau bywyd, canlyniadau iechyd ac ar effeithlonrwydd gwasanaethau.

Gwnewch gais erbyn 14eg Gorffennaf

Ein cyhoeddiad diweddaraf

Gwerthoedd A Gwerth y Trydydd Sector

Wrth i’n system gofal iechyd droi o wasanaethau acíwt i atal ac o ofal yn yr ysbyty i leoliadau cymunedol, ni fu rôl y trydydd sector erioed mor hanfodol.

Darganfod mwy

Beth wyt ti'n edrych am?

Y Pedair Egwyddor Gofal Iechyd Darbodus A Ategir Rhaglenni Comisiwn Bevan

Wedi’u datblygu a’u profi gan Gomisiwn Bevan yn 2013, mae’r egwyddorion darbodus wrth wraidd cynllun hirdymor Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru iachach. Bydd yr egwyddorion yn helpu i sicrhau bod gan Gymru a chenhedloedd eraill systemau iechyd a gofal sy’n diwallu anghenion eu dinasyddion orau.

Archwiliwch yr Egwyddorion Darbodus
Nid yw salwch yn foddhad y mae'n rhaid i bobl dalu amdano, nac yn drosedd y dylid eu cosbi amdano, ond yn anffawd, a dylai'r gymuned rannu'r gost.

ANEURIN BEVAN, sefydlydd y GIG

YSBRYDOLI GWAITH COMISIWN BEVAN