Skip i'r prif gynnwys

Cwrdd â Chomisiynwyr Bevan

Mae’r Comisiynwyr Bevan yn banel annibynnol o 24 o arbenigwyr o fri rhyngwladol Comisiynwyr sy'n rhoi o'u hamser yn rhydd i Gymru. Daw’r rhain o amrywiaeth o ddisgyblaethau gan gynnwys diwydiant, y GIG, llywodraeth leol, y lluoedd arfog, y byd academaidd a’r trydydd sector.

Cyd-Gadeiryddion Comisiwn Bevan

Yr Athro Farwnes Ilora Finlay

| Cadeirydd Comisiwn Bevan | Dim Sylwadau
Yr Athro Farwnes Ilora Finlay o Landaf yw Llywydd y Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi, Llywydd…

Yr Athro Syr Mansel Aylward

| Cadeirydd Comisiwn Bevan | Dim Sylwadau
Cadeirydd Emeritws Comisiwn Bevan Cyn hynny ef oedd Cadeirydd cyntaf Iechyd y Cyhoedd…

Comisiynwyr Bevan

Yr Athro Kelechi Nnoaham

| Comisiynydd Bevan | Dim Sylwadau
Yr Athro Kelechi Nnoaham MBBS MSc DTM&H MPH DPhil FFPH FACHE Ar hyn o bryd mae Kelechi yn arwain canolfan…

Yr Athro Vivienne Harpwood

| Comisiynydd Bevan | Dim Sylwadau
Mae Viv Harpwood yn Athro Emerita yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd lle sefydlodd y…

Yr Athro Derek Feeley

| Comisiynydd Bevan | Dim Sylwadau
Mae’r Athro Derek Feeley, CB, DBA, yn Uwch Gymrawd yn y Sefydliad Gwella Gofal Iechyd (IHI),…

Nygaire Bevan

| Comisiynydd Bevan | Dim Sylwadau
Mae Nygaire yn hen nith i Aneurin Bevan, crëwr y GIG, ac roedd yn…

Fran Targett OBE

| Comisiynydd Bevan | Dim Sylwadau
Ar hyn o bryd Fran yw Cadeirydd annibynnol Rhwydwaith Cynghori Cenedlaethol Llywodraeth Cymru gan ddarparu arbenigwr…

Yr Athro Fonesig Sue Bailey

| Comisiynydd Bevan | Dim Sylwadau
Mam a nain. Seiciatrydd Plant a Theuluoedd ac Ymchwilydd Gwyddor Gymdeithasol. Mae gwreiddiau fy nheulu yn gorwedd…

Roy Noble

| Comisiynydd Bevan | Dim Sylwadau
Gweithiodd Roy fel cyflwynydd ar radio a theledu, gan ennill Gwobr Sony mewn radio…

Yr Athro Ewan Macdonald

| Comisiynydd Bevan | Dim Sylwadau
Mae Ewan yn feddyg galwedigaethol a hyfforddodd mewn meddygaeth alwedigaethol yn y diwydiant glo…

Yr Athro Syr Michael Marmot

| Comisiynydd Bevan | Dim Sylwadau
Mae Syr Michael Marmot wedi bod yn Athro Epidemioleg yng Ngholeg Prifysgol Llundain ers 1985 ac…

Is-gadfridog Louis Lillywhite BC, MBE, CStJ

| Comisiynydd Bevan | Dim Sylwadau
Ymddeolodd Louis Lillywhite fel Llawfeddyg Cyffredinol Lluoedd Arfog y DU yn 2010. Mae ei 42…

Yr Athro George Crooks OBE

| Comisiynydd Bevan | Dim Sylwadau
Ar hyn o bryd, yr Athro George Crooks yw Prif Weithredwr y Sefydliad Iechyd a Gofal Digidol,…

Yr Athro Syr Chris Ham

| Comisiynydd Bevan | Dim Sylwadau
Chris Ham yw Cyd-Gadeirydd Cynulliad y GIG, athro emeritws polisi a rheolaeth iechyd…

Dr Usman Khan

| Comisiynydd Bevan | Dim Sylwadau
Mae Dr Khan yn weithiwr proffesiynol polisi a rheoli iechyd gyda mwy na 25 mlynedd o brofiad.…

Yr Athro Syr Andy Haines

| Comisiynydd Bevan | Dim Sylwadau
Bu Andy Haines gynt yn feddyg teulu ac yn Athro Gofal Iechyd Sylfaenol yn UCL.…

Yr Athro Kamila Hawthorne MBE

| Comisiynydd Bevan, Cymrodyr Bevan Aelod o'r Grŵp Llywio | Dim Sylwadau
Yr Athro Kamila Hawthorne MBE MD FRCGP FRCP FAcadMEd FLSW DRCOG DCH. Cadeirydd y Royal…

Comisiynwyr Rhyngwladol Bevan

Yr Athro Gregor Coster

| Comisiynydd Bevan Rhyngwladol | Dim Sylwadau
Tan yn ddiweddar roedd yr Athro Emeritws Gregor Coster CNZM yn Athro Polisi Iechyd ac yn Ddeon sefydlu…

Dr David Bratt

| Comisiynydd Bevan Rhyngwladol | Dim Sylwadau

Yr Athro Donald Berwick KBE

| Comisiynydd Bevan Rhyngwladol | Dim Sylwadau
Yr Athro Donald M. Berwick KBE MD yw Llywydd Emeritws ac Uwch Gymrawd yn y Sefydliad…

Comisiynwyr Bevan cyfatebol

Dr Chris Martin DL

| Comisiynydd Bevan cyfatebol | Dim Sylwadau
Mae Chris yn gyn Gyd-Gadeirydd Comisiwn Bevan gyda diddordeb mewn arloesi a…

Yr Athro Fonesig Carol Black

| Comisiynydd Bevan cyfatebol | Dim Sylwadau
Ar hyn o bryd mae’r Athro Fonesig Carol Black yn Gadeirydd y Llyfrgell Brydeinig, y Ganolfan Heneiddio…

Yr Athro Mary Cowern

| Comisiynydd Bevan cyfatebol | Dim Sylwadau
Wedi’i geni yn ne Cymru mae Mary wedi treulio’r 20 mlynedd diwethaf yn gweithio mewn canolfan sy’n cael ei harwain gan anghenion…

Syr Paul Williams

| Comisiynydd Bevan cyfatebol | Dim Sylwadau