Gwobr ‘Meddylwyr y Dyfodol Bevan’ ym maes Iechyd a Gofal yr Athro Syr Mansel Aylward

Galwad y gystadleuaeth ar agor nawr!

quotation icon
Mae’n bleser ac yn fraint gennyf roi fy enw ar gyfer y wobr bwysig hon.
Rwy’n frwdfrydig am yr angen i arloesi a meddwl yn wahanol am iechyd a gofal er mwyn i ni allu sicrhau bod yr etifeddiaeth a adawodd Aneurin Bevan i ni yn addas i’n cenhedlaeth yn y dyfodol

Yr Athro Syr Mansel Aylward.

Comisynydd Bevan

Yr Her:

Rydym yn gofyn i fyfyrwyr i ddisgrifio ar ffurf traethawd heb fod yn fwy na 2,500 o eiriau ‘Sut olwg dylai fod ar wasanaethau iechyd a gofal yng Nghymru yn 2050 a beth bydd angen ei wneud i gyflawni hyn?Croesewir cynnwys cyfryngau ategol megis animeiddiadau neu glipiau sain.

 

Amcanion Rhaglen Comisiwn Bevan:

 

 

Cyfleoedd i fyfyrwyr sy’n cymryd rhan:

Bydd modd cyflwyno ceisiadau i’r gystadleuaeth o ddydd Gwener 13 Ionawr 2023 tan ddydd Gwener 24 Mawrth 2023.

Gwahoddir ceisiadau gan fyfyrwyr mewn Sefydliadau Addysg Uwch sy’n astudio cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig sy’n ymwneud ag iechyd a gofal.

Dolenni ac Adnoddau ar gyfer y rhai sy’n cymryd rhan:

Ffurflen gais ar-lein – Bevan Future Thinkers Award (office.com)

Sesiynau Briffio:

Cynhelir dwy sesiwn briffio gwybodaeth. Cliciwch ar y dolenni isod i gadw lle mewn sesiwn:

Sesiwn briffio gwybodaeth 1 – Dydd Llun 6 Chwefror 2023, 10yb 

Sesiwn briffio gwybodaeth 2 – Dydd Llun 6 Mawrth 2023, 2pm

Brîff gwybodaeth ac arweiniad :

Brîff Gwybodaeth i Fyfyrwyr – Dolen i’r ddogfen

Arweiniad i Arweinwyr Sefydliadol Addysg Uwch – Dolen i’r ddogfen

Dolenni Defnyddiol i Adnoddau:

Egwyddorion gofal iechyd darbodus – Comisiwn Bevan

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru – Gweithredu heddiw ar gyfer gwell yfory

The Inverse Care Law in 2021 – Sefydliad Materion Cymreig (iwa.wales)

70 years of the NHS: How Aneurin Bevan created our beloved health service | The Independent | The Independent

Welsh NHS needs to ‘radically’ change to recover from the pandemic, says NHS Wales boss | Newyddion ITV Cymru