Comisiwn Bevan yn cynnal digwyddiadau cyhoeddus i gasglu safbwyntiau a syniadau ar iechyd a gofal yng Nghymru

Cyhoeddwyd:

Drwy gydol mis Gorffennaf, bydd Comisiwn Bevan yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau gyda’r cyhoedd i gasglu safbwyntiau, profiadau a syniadau ynghylch cynnal dyfodol iechyd a gofal yng Nghymru.

Bydd y digwyddiadau hyn yn diweddaru’r cyhoedd ac yn ymgysylltu aelodau’r cyhoedd o ran cyfrannu at eu syniadau arloesol i helpu i roi gofal iechyd darbodus ar waith.

Bydd syniadau a safbwyntiau a gaiff eu casglu yn y digwyddiadau yn helpu i fod yn sail i uwchgynhadledd yn yr hydref, sy’n anelu at ddatblygu consensws ar y newidiadau sydd eu hangen i’r ffordd mae iechyd a gofal cymdeithasol yn cael ei ariannu a’i ddarparu yng Nghymru.

Bydd y digwyddiadau yn:

Mae modd mynychu’r holl ddigwyddiadau yn rhad ac am ddim a bydd lluniaeth ar gael.

Dewiswch eich digwyddiad dewisol isod er mwyn cofrestru.

2 Gorffennaf 2019 – Prifysgol Bangor

17 Gorffennaf 2019 – Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, Caerdydd

Fel arall, cysylltwch drwy bevan-commission@swansea.ac.uk

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu ym mis Gorffennaf.