Wythnos Dysgu Dwys Comisiwn Bevan yn llwyddiant ysgubol

Cyhoeddwyd:

Cymerodd staff iechyd a gofal ledled Cymru ran yn yr wythnos dysgu dwys gyntaf ar-lein dros 5 diwrnod ddiwedd mis Tachwedd, dan arweiniad y Comisiwn Bevan ac  Academi Dysgu Dwys Cymru Gyfan ar gyfer Arloesi mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac a gafodd ei agor gan Eluned Morgan, Aelod o’r Senedd. Gyda mwy na 30 o lefarwyr, arweinwyr gweithdai a phanelwyr, roedd y sesiynau yn ymdrin â theorïau ac ymarferoldeb datblygu, cyflwyno ac arwain rhaglenni trawsnewid ar gyfer iechyd a gofal gwell.

Cofrestrodd dros 85 o bobl i fynychu’r wythnos, a chyflwynodd y rhai a oedd yn bresennol heriau unigryw eu gweithleoedd fel astudiaethau achos i weithio arnynt drwy gydol yr wythnos a chawsant amser i roi eu dysg ar waith er mwyn datblygu syniadau a datrysiadau newydd.

Roedd siaradwyr yn ystod yr wythnos yn cynnwys arweinwyr gofal iechyd, yn ogystal â staff iechyd a gofal sydd â phrofiad o ddatblygu a chyflwyno eu prosiectau trawsnewid eu hunain, gan gynnwys:

  • Judith Paget, Prif Weithredwr GIG Cymru
  • Ifan Evans, Cyfarwyddwr Technoleg, Iechyd Digidol a Thrawsnewid, Llywodraeth Cymru
  • Dr Gill Richardson, Dirprwy Brif Swyddog Meddygol (Brechlynnau)
  • Yr Athro Don Berwick, Llywydd Emeritws y Sefydliad Gwella Gofal Iechyd
  • Tîm Dealltwriaeth Ymddygiadol.

Porwch drwy gyrsiau rhagarweiniol yr Academi Dysgu Dwys, Rhaglen MSc mewn Iechyd a Rheoli Gofal Uwch, ac ysgoloriaethau.