Distance Aware

Lawrlwythwch darian wag a’i phersonoleiddio.

Canllawiau Brand

Yn amlinellu defnydd ein symbol

Pecyn Cyfathrebu

Yn amlinellu ein neges a sut allwch chi ei haddasu ar gyfer eich sefydliad

Templed o Eitem Newyddion

Fersiynau Golygadwy Eglurdeb Llun Da

Fersiynau ar gyfer Adobe Illustrator ar gyfer golygu dyluniad

Adnoddau Cyfryngau Cymdeithasol

Fideos Mentro Gyda'n Gilydd: Distance Aware

Mae pobl wedi adrodd eu bod wedi colli sgiliau a hyder yn ystod pandemig COVID. Nod y Fideos Mentro Gyda’n Gilydd yw annog pobl i ail-gysylltu â’u cymuned yn ddiogel. Maen nhw’n canolbwyntio ar feysydd ar draws ein cymunedau sydd wedi newid o ganlyniad i fesurau diogelwch COVID-19, megis ysbytai a siopau, yn pwysleisio marciau pellter diogel ar y llawr, mannau diheintio dwylo, lleihau amseroedd aros, sgriniau, masgiau, systemau un ffordd. Bydd y fideos hefyd yn ail-gynefino pobl â’r lleoliadau yn eu cymuned leol, gan gynnwys parciau, atyniadau a’r stryd fawr.

Mae’r Fideos Mentro Gyda’n Gilydd yn rhoi syniad o’r hyn y dylid ei ddisgwyl ac yn cynnig cyfle i ymarfer ymlaen llaw, gan leddfu gorbryder, annog cynhwysiant a lleihau unigedd. Bydd adnoddau Mentro Gyda’n Gilydd yn cael eu lansio fis Ebrill.

Ein Sefydliadau Partner

Blas ar ein gwaith yn y wasg a’r cyfryngau

  • Canllawiau’r Llywodraeth – Bathodynnau/cortynnau opsiynol i hyrwyddo cadw pellter parhaus – Darllen mwy >>
  • Elusen yn Aylesbury, Lymphoma Action, yn lansio ymgyrch bathodynnau ‘Distance Aware’  – Darllen mwy >>
  • Mae’r bathodynnau hyn yn atgoffa pobl i fod yn ymwybodol o’u pellter – Darllen mwy >>
  • Meddyg Helen yn gwarchod y cyhoedd gyda bathodyn arloesol – Darllen mwy >>
  • Gwrandewch ar Helen Iliff, Arweinydd y Prosiect yn trafod Distance Aware – Gwrando/darllen mwy >>
  • Diabetes UK Cymru yn ymuno â’r ymgyrch Distance Aware – Darllen mwy >>
  • Bathodyn pellter cymdeithasol wedi’i greu i ddiogelu’r rhai sy’n gwarchod eu hunain rhag coronaferiws – Darllen mwy >>
  • A fyddech chi’n gwisgo symbol ‘distance aware’? – Darllen mwy >>
  • Mae’r Bathodynnau ‘Distance Aware’ Hyn yn Gofyn i Bobl Gadw 2m Oddi Wrthoch – Darllen mwy >>