Eiriolwyr Bevan

Dod yn Eiriolwr Bevan

Os byddwch yn ymuno â ni, gallwch gynorthwyo i ddylanwadu ar bolisïau ac ymarfer iechyd a gofal, rhannu’ch safbwyntiau mewn blogiau a ffilmiau a cheisio syniadau eich teulu, eich cyfeillion a’ch cymunedau. Yn gyfnewid am hynny, rydym yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu sgiliau a gweithdai hyfforddiant, ynghyd â digwyddiadau rhwydweithio.

Sut i ddod yn Eiriolwr Bevan

Cysylltwch â ni drwy bevan-commission@swansea.ac.uk. Gallwch drafod eich syniadau, cyflwyno unrhyw ymholiadau sydd gennych chi o bosibl a chanfod a yw’r cynllun yn addas i chi. Pan fyddwch yn fodlon, lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais a’i hanfon at y Comisiwn Bevan.

Pa fath o bethau mae Eiriolwyr Bevan yn eu gwneud?

 • Siarad â phobl yn eu cymuned ynghylch iechyd a gofal
 • Casglu a rhannu gwybodaeth ynghylch gofal iechyd darbodus
 • Cynorthwyo i ddylanwadu ar weithredoedd ac ymddygiadau, a bod yn sail iddynt
 • Dysgu am safbwyntiau, profiadau a syniadau pobl eraill ynghylch gofal iechyd
 • Casglu profiadau a straeon gan ddefnyddio sawl ffurf i’w rhannu â Comisiwn Bevan ac eraill
 • Cyflwyno i amrywiaeth o grwpiau a rhwydweithiau

Darparu cyfraniad y cyhoedd at y Comisiwn Bevan, a’i waith

 • Ysgrifennu darnau yn sefydlu barn ar gyfer gwefan Comisiwn Bevan – darllen y rhain gan Sylvia, Barbara a Jules
 • Rhoi sylwadau ar ddogfennau Comisiwn Bevan
 • Rhoi sylwadau ar ddogfennau polisi ac adroddiadau allanol i gyfrannu at ymateb Comisiwn Bevan
 • Mynychu grwpiau ffocws
 • Cynnig datrysiadau a syniadau arloesol

Rhwydweithio gydag eraill

 • Cwrdd â grŵp o Eiriolwyr Bevan i rannu syniadau
 • Cwrdd â staff y GIG ac eraill yn nigwyddiadau academi Comisiwn Bevan

Yr hyn sydd ar gael i Eiriolwyr Bevan fel rhan o’r cynllun

Bydd Eiriolwyr Bevan yn gallu datblygu:

 • Cysylltiadau â chymunedau a grwpiau
 • Sgiliau gwrando a sgiliau cyfathrebu eraill
 • Dealltwriaeth am brofiadau o ofal iechyd
 • Syniadau ar gyfer gwella gwasanaethau gofal iechyd lleol

Mae cyfleoedd ar gyfer Eiriolwyr Bevan yn cynnwys:

 • Cysylltu ag ystod o bobl sydd â diddordebau cyffelyb
 • Cymryd rhan mewn cyfarfodydd a gweithdai lleol
 • Mynychu digwyddiadau a chynadleddau rhanbarthol a chenedlaethol

Ymunwch ag Eiriolwyr Bevan

A ydych chi’n frwd dros y GIG, neu a yw’r GIG yn destun rhwystredigaeth i chi?

A oes gennych chi stori i’w rhannu?

A hoffech chi wneud gwahaniaeth go iawn i iechyd a gofal yn eich ardal a ledled Cymru?

Eisiau gofyn cwestiwn?

Gwnewch gais nawr