Skip i'r prif gynnwys

Wythnos Dysgu Dwys Arloesedd

Herio, newid a hyrwyddo iechyd a gofal gwell.

Cofrestrwch ar gyfer ein bwletin misol i glywed pryd mae ceisiadau ar gyfer Wythnos Arloesedd Dysgu Dwys 2024 yn agor.

Cofrestrwch ar gyfer bwletin misol

Mae Wythnos Dysgu Dwys Arloesedd yn gyfle unigryw i chi:

  • Cyfarfod a dysgu gan arbenigwyr rhyngwladol ym maes iechyd a gofal
  • Rhwydweithio â gweithwyr proffesiynol sy'n arwain ym maes arloesi iechyd a gofal
  • Rhannu syniadau ac arfer gorau gyda gweithwyr proffesiynol profiadol
  • Camwch yn ôl o'ch gwaith dydd i ddydd a chael cymorth i ddatblygu atebion i'ch heriau gweithle eich hun

P'un a ydych yn newydd i iechyd a gofal neu'n gweithio ar hyn o bryd i arloesi a thrawsnewid gwasanaethau, dyma'ch cyfle i weithio gydag arweinwyr i baratoi ar gyfer y flwyddyn nesaf a thu hwnt.

Bydd y rhaglen hon yn eich helpu i symud yn gyflymach, gan weithio gyda phobl sy'n frwd dros wneud gwahaniaeth a datblygu atebion arloesol i heriau presennol a rhai sy'n dod i'r amlwg.

Arloesi a'ch heriau eich hun

Gan ganolbwyntio ar arloesi a mynd i’r afael â’ch heriau eich hun, mae’r wythnos ddysgu ddwys hon yn rhoi cyfle unigryw i chi gymryd seibiant o’ch gwaith dydd i ddydd i gamu’n ôl a chanolbwyntio ar ddatblygu’r ffordd yr ydych yn meddwl ac yn gweithio gydag eraill i wella eich system iechyd a gofal. .

Dysgu cymhwysol dan arweiniad cyfoedion ar ei orau

Trwy ein rhaglen amrywiol a hynod ryngweithiol, bydd yr wythnos ddysgu bum diwrnod hon yn cynnwys cymysgedd o gyflwyniadau, astudiaethau achos, paneli trafod, trafodaethau grŵp bach, sesiynau gweithgor a hyfforddiant.

Mae’r Wythnos Arloesedd Dysgu Dwys wedi’i hanelu at:

  • Gweithwyr iechyd a gofal ar bob lefel mewn systemau iechyd a gofal, llywodraeth leol a’r trydydd sector
  • Gweithwyr iechyd a gofal rheng flaen yn y Trydydd Sector, Elusennau a chyrff anllywodraethol
  • Pobl sy'n gweithio mewn cwmnïau neu sefydliadau ar gynhyrchion, gwasanaethau neu flaenoriaethau sy'n ymwneud ag iechyd a gofal
"

Gwir agoriad llygad a braint i'w phrofi. Fel ymarferwr y tu allan i ofal iechyd meddygol/gweithredol/ymarferol, mae wedi bod yn hynod werthfawr gwybod ble y gallwn gyfrannu yn y presennol, y canolradd, a'r dyfodol.

Mynychwr Wythnos Dysgu Dwys Arloesedd2023
"

Diolch am wythnos wych o ddysgu, twf, datblygu gwybodaeth a chyfleoedd rhwydweithio. Mae cwrdd ag arweinwyr gwych y dyfodol wedi fy ysbrydoli a’m hysgogi i fynd yn ôl at fy sefydliad i sicrhau newid

Mynychwr Wythnos Dysgu Dwys Arloesedd2023
"

Diolch o galon am yr wythnos hon. Cyfoethog mewn dysg, cyfoethog mewn cysylltiadau.

Mynychwr Wythnos Dysgu Dwys Arloesedd2023

Pwy ddylai fynychu?

Mae’r Wythnos Ddysgu wedi’i hanelu at:

  • Gweithwyr iechyd a gofal ar bob lefel mewn systemau iechyd a gofal, llywodraeth leol a’r trydydd sector
  • Gweithwyr iechyd a gofal rheng flaen yn y Trydydd Sector, Elusennau a chyrff anllywodraethol
  • Pobl sy'n gweithio mewn cwmnïau neu sefydliadau ar gynhyrchion, gwasanaethau neu flaenoriaethau sy'n ymwneud ag iechyd a gofal