Ymgyrch Above and Beyond

Mae’r ymgyrch #AboveAndBeyond yn dangos cefnogaeth ac yn diolch i bawb arall sy’n mynd y filltir ychwanegol ac yn gwneud gwahaniaeth mawr yn ystod y cyfnodau hynod heriol hyn, gan gynnwys gweithwyr allweddol y rheng flaen, cymunedau a’r cyhoedd yn gyffredinol.

Mae cyfle eto i chi gymryd rhan drwy:

  • Lawrlwytho’r templed, ysgrifennu’ch neges, tynnu llun ohonoch chi eich hun yn gafael ynddo, a rhannu’r llun ar gyfryngau cymdeithasol
  • Ysgrifennu postiad
  • Rhannu neges fideo fer
  • Ychwanegu enw’r ymgyrch at eich proffil Twitter (twibbon.com/support/above-and-beyond)
  • Gellir anfon negeseuon yn uniongyrchol at Comisiwn Bevan i ni eu rhannu bevan-commission@swansea.ac.uk neu gallwch ein tagio ni ar gyfryngau cymdeithasol @bevancommission – cofiwch ddefnyddio’r hashnod #AboveandBeyond

Lawrlwytho'r ffeiliau i'w hargraffu neu eu golygu ar-lein:

A small poster for Above and Beyond

Lawrlwytho pdf

A small poster for Above and Beyond

Lawrlwytho pdf

An A4 poster for above and beyond

Poster mawr

A small poster for Above and Beyond

Poster bach