Canlyniadau Cleifion a gafodd eu Derbyn i Wasanaethau Gofal Critigol gyda Gwendid y Galon oherwydd Clefyd yr Afu yn sgil Alcohol

Er mwyn blaenoriaethu adnoddau, cyflwynir y dudalen hon yn Saesneg. Os hoffech chi rannu’r adnodd hwn yn y Gymraeg, dylech chi gysylltu â thîm Comisiwn Bevan i ofyn am eich cais a byddwn yn gweithio gyda chi i gefnogi eich cais hyd eithaf ein gallu.