Gweithredu Gofal Iechyd Darbodus mewn Lleoliad Meddyg Teulu y Tu Allan i Oriau Arferol Gweminarau Hyrwyddol