Skip i'r prif gynnwys

Cyhoeddiadau

Dadansoddiad, sylwebaeth ac adnoddau i lywio ac arwain newid trawsnewidiol sy'n addas ar gyfer y dyfodol.

Fel melin drafod annibynnol, ein dull gweithredu yw dwyn ynghyd arbenigedd a mewnwelediadau ein Comisiynwyr Bevan o fri rhyngwladol ac arbenigwyr eraill sy’n arwain y byd sydd â phrofiad ar draws diwydiant, y byd academaidd, iechyd a gofal, llywodraeth leol a’r trydydd sector. Drwy hyn rydym yn cynnig cyngor annibynnol dibynadwy i’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau ac ecosystem o gymorth ar gyfer Enghreifftiau o arloesi ar waith.

Beth wyt ti'n edrych am?

Chwilio cyhoeddiadau yn ôl blwyddyn.

Y Sylfeini ar gyfer Model Iechyd a Gofal y Dyfodol yng Nghymru

| 2024, Cyhoeddiadau Comisiwn Bevan | Dim Sylwadau
Mae Model Sylfaenol Iechyd a Gofal y Dyfodol yng Nghymru yn lasbrint amserol…

Sgwrs gyda'r Cyhoedd: Adroddiad

| 2024, Cyhoeddiadau Comisiwn Bevan | Dim Sylwadau
Comisiwn Bevan 2023 Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau Cam Un o’n Sgwrs…

System Gofal Iechyd 'IKEA'

| 2023, Cyhoeddiadau Comisiwn Bevan | Dim Sylwadau
Meddylwyr y Dyfodol Bevan: Kendra-Jean Nwamadi, Celyn Jones-Hughs, Gruffydd Pari, Robert Jones, Chiamaka Dibigbo Rhagfyr 2023…

Adroddiad Rhaglen Arloesi Gofal wedi'i Gynllunio

| 2023, Cyhoeddiadau Comisiwn Bevan | Dim Sylwadau
Crynodeb Gweithredol Comisiwn Bevan 2023 Ymateb i'r heriau brys a gyflwynir gan Covid-19…

Am Wastraff!

| 2023, Cyhoeddiadau Comisiwn Bevan | Dim Sylwadau
Awdur: Comisiwn Bevan Cyhoeddwyd: Mai 30, 2023 Crynodeb Gweithredol Ymdrin â mater…

Rhyddhau data i wneud gwahaniaeth i iechyd a gofal pobl

| 2023, Cyhoeddiadau Comisiwn Bevan | Dim Sylwadau
Awdur: Comisiwn Bevan a Bryste Myers Squibb (BMS) Cyhoeddwyd: Ionawr 05, 2023 Mae pandemig COVID-19…

Ymgysylltu â Chleifion a'r Cyhoedd mewn Iechyd a Gofal ledled Cymru

| 2023, Cyhoeddiadau Comisiwn Bevan | Dim Sylwadau
Awdur: Comisiwn Bevan Cyhoeddwyd: Chwefror 08, 2023 Ymgysylltu â phobl yn eu hiechyd eu hunain a…

Gwerthfawrogi Llywodraethu: Pan fydd Sovereign yn cwrdd â Llywodraethu System

| 2022, Cyhoeddiadau Comisiwn Bevan | Dim Sylwadau
Awdur: Steve Combe, Ymgynghorydd Llywodraethu Annibynnol, Jan Williams, Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru Cyhoeddwyd: Awst…

Camu i fyny at heriau’r pandemig: Gwerthusiad Carfan 5 Enghreifftiol Bevan

| 2022, Cyhoeddiadau Comisiwn Bevan | Dim Sylwadau
Awdur: Yr Athro Nick Rich, Prifysgol Abertawe Cyhoeddwyd: Chwefror 10, 2022 Mae'r term 'digynsail' wedi bod yn…

Carfan Enghreifftiol Bevan 6: Gwerthuso

| 2022, Cyhoeddiadau Comisiwn Bevan | Dim Sylwadau
Awdur: Yr Athro Nick Rich, Prifysgol Abertawe Cyhoeddwyd: Chwefror 10, 2022 Carfan Chwech o'r Bevan…

Datganiad Tyst: Yn Lle Ofn

| 2022, Cyhoeddiadau Comisiwn Bevan | Dim Sylwadau
Awdur: Comisiwn Bevan Cyhoeddwyd: Awst 31, 2022 Mae ein Datganiad Tyst 'Yn Lle Ofn' yn ymateb…

Sefydlu Cofrestrfa COVID Hir i Gymru

| 2022, Cyhoeddiadau Comisiwn Bevan | Dim Sylwadau
Awdur: Comisiwn Bevan Cyhoeddwyd: 17 Mawrth, 2022 Mae Comisiwn Bevan, yn rhinwedd ei swydd fel…

Canllaw i Lwyddiant: Hunan-reoli Cenedlaethol wedi'i Alluogi gan Dechnoleg - Model Darbodus

| 2022, Cyhoeddiadau Comisiwn Bevan | Dim Sylwadau
Awdur: Comisiwn Bevan Cyhoeddwyd: 31 Awst, 2022 Mae'r rhan fwyaf o bobl yn ymarfer hunanreoli fel rhan o…

Canllaw i Lwyddiant: Unedau Llawfeddygaeth Ddewisol Amddiffynnol (PESUs) ar waith

| 2022, Cyhoeddiadau Comisiwn Bevan | Dim Sylwadau
Awdur: Comisiwn Bevan Cyhoeddwyd: 31 Awst, 2022 Nod yr adnodd hwn yw nodi rhai…

Adroddiad Rhaglen Mabwysiadu a Lledaenu Cenedlaethol

| 2022, Cyhoeddiadau Comisiwn Bevan | Dim Sylwadau
Awdur: Comisiwn Bevan Cyhoeddwyd: 03 Hydref, 2022 Datblygodd ac arweiniodd Comisiwn Bevan y…

Pobl, Lle, Iechyd

| 2022, Cyhoeddiadau Comisiwn Bevan | Dim Sylwadau
Awdur: Comisiwn Bevan, ARUP Cyhoeddwyd: Medi 30, 2022 Er bod yr egwyddorion sylfaenol y mae…

Gwerthoedd a gwerth gwirfoddoli – ein hased cudd

| 2022, Cyhoeddiadau Comisiwn Bevan | Dim Sylwadau
Awdur: WCVA, Comisiwn Bevan Cyhoeddwyd: 14 Hydref, 2022 Mae’r papur hwn wedi’i gynhyrchu mewn partneriaeth…

Gofalu am rywun sy'n marw gartref

| 2022, Cyhoeddiadau Comisiwn Bevan | Dim Sylwadau
Awdur: Y Farwnes Ilora Finlay, Comisiynydd Bevan, Lesley Bethell, Eiriolwr Bevan Cyhoeddwyd: Rhagfyr 21, 2022 Mae hyn…

COVID-19: Gofalu am berthynas sy'n marw gartref

| 2021, Cyhoeddiadau Comisiwn Bevan | Dim Sylwadau
Awduron: Y Farwnes Ilora Finlay, Comisiynydd Bevan, Lesley Bethell, Eiriolwr Bevan Cyhoeddwyd: Ebrill 06, 2021 Mae’r canllawiau hyn…

Gwneud Pethau'n Wahanol: Cefnogi Datblygu Gwasanaethau yn y Gymuned

| 2021, Cyhoeddiadau Comisiwn Bevan | Dim Sylwadau
Awdur: Comisiwn Bevan Cyhoeddwyd: 14 Mehefin, 2021 Yn y papur hwn mae'r Comisiwn yn amlinellu…

Gwneud Pethau'n Wahanol: Mynd i'r Afael â'r Ôl-groniad yn sgil Covid-19

| 2021, Cyhoeddiadau Comisiwn Bevan | Dim Sylwadau
Awdur: Comisiwn Bevan Cyhoeddwyd: Mehefin 14, 2021 Mae'r papur hwn yn edrych yn fanwl ar y…

Fframwaith ar gyfer gwirfoddoli ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

| 2021, Cyhoeddiadau Comisiwn Bevan | Dim Sylwadau
Awduron: WCVA Cymru, Comisiwn Bevan Cyhoeddwyd: Hydref 01, 2021 Mae gwirfoddoli yn darparu gwerth cymdeithasol ac yn chwarae…

Methodoleg CAAI: Fframweithiau mewnbynnau a chanlyniadau

| 2021, Cyhoeddiadau Comisiwn Bevan | Dim Sylwadau
Awdur: Yr Athro Nick Rich, Dr Rupa Chilvers Cyhoeddwyd: Hydref 15, 2021 Mae CAAI yn fethodoleg…

Methodoleg CAAI: Mannau cefnogol

| 2021, Cyhoeddiadau Comisiwn Bevan | Dim Sylwadau
Awdur: Dr Rupa Chilvers, Sion Charles, Joanna Brown, Yr Athro Nick Rich, Helen Howson Cyhoeddwyd: 15…
Awst 2, 2023

Gwerthfawrogi llywodraethu: Ailosod y deial

Awst 2, 2023

Diogelwch Pŵer Cleifion: Lleihau niwed trwy gydgynhyrchu gyda chleifion

Awst 2, 2023

Pam mae lleisiau cleifion yn hanfodol i helpu i siapio ein taith trwy’r Coronafeirws, a thu hwnt

Awst 2, 2023

Ymgysylltu â’r cyhoedd: sgwrs ar gynnal agwedd ddarbodus at iechyd a gofal

Awst 2, 2023

Arwahanrwydd yng nghanol argyfwng y coronafeirws: golygfa o’r Cymoedd

Awst 2, 2023

Ein gwanwyn brawychus: Yr hyn y mae'n rhaid i ni ei ddysgu o'r achosion firaol 2020

Awst 2, 2023

Anghydraddoldebau Iechyd yng Nghymru: Covid-19 a thu hwnt

Awst 2, 2023

Covid-19: Ail-gydbwyso ein blaenoriaethau a’n gwerthoedd

Awst 2, 2023

Rhoi ein hiechyd meddwl wrth galon yr adferiad o Covid-19

Awst 2, 2023

Comisiwn Bevan: Adnodd hanfodol ar gyfer Covid-19 a thu hwnt

Awst 2, 2023

Cyfyng-gyngor moesegol Covid-19

Awst 2, 2023

Papur Cryno Covid-19

Awst 2, 2023

Golygfa o'r Cymoedd

Awst 2, 2023

Beth mae Covid 19 wedi’i ddysgu i ni mewn Ymarfer Cyffredinol a ble rydyn ni’n mynd nesaf?

Awst 2, 2023

Covid-19: Beth nawr?

Awst 2, 2023

Moment o fyfyrio yn ystod pandemig Covid-19

Awst 2, 2023

Agwedd Darbodus at Ofal Sylfaenol: Atodiad Covid-19

Awst 2, 2023

Gofal Iechyd Darbodus, meddyginiaethau, a Covid-19 yng Nghymru

Awst 2, 2023

Gwerthfawrogi Llywodraethu: Adeiladu Model Llywodraethu Aeddfed (Datblygu llywodraethu 'Oedolyn')

Awst 2, 2023

Gwellhad Iach i Gymru: Galwad Deffro am Iechyd Planedol

Awst 2, 2023

Darparu Dull Darbodus o Ofal Sylfaenol yng Nghymru

Awst 2, 2023

Cyfres Cudd-wybodaeth Covid-19: Golygfeydd o'r rheng flaen

Awst 2, 2023

Pam mae'n rhaid i'r normal newydd fod yn unrhyw beth ond normal

Awst 2, 2023

Gwneud neu Dorri: Mabwysiadu a Lledaenu

Awst 2, 2023

Gwrando ar Bobl: Paratoi Cymru ar gyfer achosion o Covid-19 yn y dyfodol

Awst 2, 2023

Trawsnewid o'r tu mewn: Gwerthusiad Carfan 4 o Raglen Enghreifftiol Bevan

Awst 2, 2023

Cartrefi gofal sy'n wynebu'r Don Covid-19 Nesaf: Dysgu o'r gorffennol i lywio camau gweithredu

Awst 2, 2023

Carfan Enghreifftiol Bevan 3 Crynodeb o Werthuso

Awst 2, 2023

Cynghreiriaid nid gwrthwynebwyr: Sut y gall y GIG ymgysylltu'n well ag eiriolwyr

Awst 2, 2023

Gofal sy'n canolbwyntio ar y claf: hyn oll gyda'i gilydd

Awst 2, 2023

Mae gofal eithriadol sy'n canolbwyntio ar y claf yn dangos arweinyddiaeth eithriadol

Awst 2, 2023

Ffordd Newydd o Wneud: Manteisio ar Etifeddiaeth Iechyd Cymru Papur 3

Awst 2, 2023

Ffordd Newydd o Gynllunio: Manteisio ar Etifeddiaeth Iechyd Cymru Papur 2

Awst 2, 2023

Datrysiadau a yrrir gan gleifion i broblemau cyffredin: Rhaglenni Addysg i Gleifion (EPP)

Awst 2, 2023

Gweithlu sy'n Addas ar gyfer Iechyd a Gofal yn y Dyfodol

Awst 2, 2023

A oes gennym ni Ddull Darbodus tuag at Ofal Diwedd Oes?

Awst 2, 2023

Ffordd Newydd o Feddwl: Manteisio ar Etifeddiaeth Iechyd Cymru Papur 1

Awst 2, 2023

Sicrhau Gwelliant Dwys a Chynaliadwy mewn Ansawdd yn GIG Cymru

Awst 2, 2023

Gwerthusiad o Garfan Rhaglen Enghreifftiol Arloeswyr Bevan 1 2017

Awst 2, 2023

Ymyrraeth Gynnar a Gofal Iechyd Darbodus

Awst 2, 2023

Ail-lunio'r berthynas rhwng dinesydd a gwladwriaeth

Awst 2, 2023

Gwella Iechyd a Gofal Iechyd: Rhwystrau a Galluogwyr newid

Awst 2, 2023

Ymateb Comisiwn Bevan i Bapur Gwyrdd Llywodraeth Cymru: Ein Hiechyd, Ein Gwasanaeth Iechyd

Awst 2, 2023

Agwedd ddarbodus at iechyd: Egwyddorion iechyd darbodus

Awst 2, 2023

Mudiad cymdeithasol dros newid: Ymagwedd ddarbodus ar gyfer Cymru

Awst 2, 2023

Sicrhau Iechyd Darbodus: Creu Mudiad Cymdeithasol ar gyfer Arloesedd

Awst 2, 2023

Gweithlu sy'n Addas ar gyfer Gofal Iechyd Darbodus

Awst 2, 2023

Nodyn ar y cyfarfod cyhoeddus cyntaf a gynhaliwyd gan Gomisiwn Bevan

Awst 2, 2023

Gofal iechyd darbodus: Yr egwyddor dros dro

Awst 2, 2023

Cynyddu cyflymder gofal integredig

Awst 2, 2023

Data a Gwybodaeth yn GIG Cymru

Awst 2, 2023

Model Arloesedd Bhowmick

Awst 2, 2023

Yn syml, gofal iechyd darbodus: Sicrhau gwell gofal a gwerth am arian yng Nghymru

Dim canlyniadau

Awst 2, 2023

GIG Cymru: Creu dyfodol gwell

Awst 2, 2023

1000+ o Fywydau: A yw egwyddorion Bevan yn dal yn berthnasol yn y GIG?

Awst 2, 2023

Cyflymu arfer gorau: Lleihau gwastraff, niwed ac amrywiadau