Cysylltwch â ni

Cysylltwch

Oops! We could not locate your form.

Caiff Comisiwn Bevan ei gynnal gan Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe a’n cyfeiriad llawn yw Ysgol Reolaeth, Campws y Bae, Prifysgol Abertawe, Ffordd Fabian, Abertawe SA1 8EN.

Mae rhagor o wybodaeth ynghylch ein gwaith i’w chael ar y wefan hon:

Rydym ar y llwyfannau cyfryngau canlynol:

Mae ein llinellau ffôn yn agored rhwng 10am a 3pm ac oherwydd trefniadau gweithio o bell (+441792 604630), mae’n bosibl y bydd mwy o oedi i ymateb i’ch neges ffôn.

Ein cyfeiriad e-bost ar gyfer ymholiadau cyffredinol yw bevan-commission@swansea.ac.uk  ac events-bevan-commission@swansea.ac.uk ar gyfer unrhyw ymholiadau yn ymwneud â digwyddiadau.