Ar 1 Rhagfyr, daeth Comisiwn Bevan ynghyd ag arweinwyr iechyd a gofal rhyngwladol i drafod a myfyrio ar y gwahanol agweddau mae gwledydd yn eu cymryd o ran adfer y system iechyd yn dilyn pandemig Covid-19. Dyma oedd y digwyddiad terfynol yn y gyfres Gwneud Pethau’n Wahanol.

Ymunodd arweinwyr o’r Eidal, Sbaen, yr UDA, a Seland Newydd âr drafodaeth gyda Phrif Weithredwr GIG Cymru, Judith Paget, a Dirprwy Brif Swyddog Meddygol Cymru (Brechlynnau), Dr Gill Richardson, ynghyd ag Arweinydd Rhyngwladol Comisiwn Bevan ac Uwch-gydymaith IFIC, Leo Lewis. Y cadeirydd oedd Dr Chris Martin.

Roedd y trafodaethau yn canolbwyntio ar ymateb pob gwlad i’r pandemig, sut mae eu systemau iechyd wedi addasu i anghenion newidiol eu poblogaethau a phwysigrwydd arloesi ar gyflymder ac ar raddfa.

Yn chwilio...

Yn anffodus, does dim byd yn cyfateb i’ch termau chwilio.