Camu ymlaen i heriau’r pandemig: Gwerthusiad o Garfan 5 Esiamplwyr Bevan

Cyhoeddwyd:

Author:

Mae’r term ‘digynsail’ wedi’i ddefnyddio’n ddyddiol ers i’r pandemig ddechrau a chafodd pumed garfan y Rhaglen Esiamplwyr Bevan ei chynnal yn ystod y cyfnod ‘digynsail’ hwn.

Nid yw’r garfan hon yr un fath ag unrhyw un arall yn ystod y pum mlynedd flaenorol o gyflwyno gwelliannau i iechyd a gofal yng Nghymru gan ddefnyddio methodoleg ddarbodus y Comisiwn Bevan.

Mae’r staff a gafodd eu cyflogi yn ystod y garfan hon wedi wynebu’r trallod mwyaf o blith unrhyw grŵp hyd yn hyn.